II Jornades de Fotografia Contemporània

CAST

Del 16 al 18 d’Octubre de 2017
al Palau de la Virreina

DOSSIER DE PREMSA (PDF)

D’origen i sentit interdisciplinari, i organitzades amb caràcter biennal per l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC), les Jornades comptaran amb la col·laboració d’artistes, teòrics i pensadors, que amb les seves experiències, estudis i idees aportin respostes, interrogants, afirmacions o qüestionaments sobre el nostre present fotogràfic.

II JORNADES DE FOTOGRAFIA CONTEMPORÀNIA

Fotografia i pintura: la creació interdisciplinària

La creació no és transgressió sinó continuïtat, evolució, confluències d’estètiques, estils i gèneres de totes les disciplines i tècniques artístiques i, en particular, entre la fotografia i la pintura.

Proposar a debat les relacions entre fotografia i pintura permet reflexionar sobre un present on les arts plàstiques tradicionals s’han fusionat amb les anomenades arts visuals. Sorgeix així un ésser creador interdisciplinari que no queda delimitat en funció d’una forma artística. Aquest qüestionament a la tradició afecta, especialment, a un fet pictòric que ha quedat mancat de procés. Si, en alguns àmbits, s’ha establert la controvèrsia sobre la mort de pintura, aquest fet dóna prova de la situació esmentada. La fotografia, a diferència, després de la irrupció de l’abstracció pictòrica, i davant l’aparició dels artistes visuals, recupera els gèneres, estètiques i temàtiques de la pintura per tal de donar-los continuïtat en la seva constant renovació.

COMISSARIAT

Departament d’Activitats Culturals de l’IEFC, Carles Costa i Llorenç Raich.

ORGANITZA

L’INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA (IEFC) és una Associació Cultural sense ànim de lucre. Des de la seva fundació, l’any 1972, ha tingut com a finalitat la promoció i divulgació de la fotografia en tots els seus àmbits, amb una filosofia d’entitat de servei públic.

COL·LABORA

Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura
La Virreina. Centre de la imatge

Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya i Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

LA VIRREINA CENTRE DE LA IMATGE || Virreina LAB
Palau de la Virreina
La Rambla, 99
08002 Barcelona
Tel 933 017 775

Entrada lliure // Aforament limitat
#FotoContemporania17